Skip to content
Nahajaš se: Domov arrow Za dijake arrow Praktično usposabljanje - PUD
Praktično usposabljanje - PUD

2019-2020Praktično usposabljanje dijakov v šolskem letu 2018/2019 teče po ustaljenem konceptu in je opredeljeno po terminih v prilogi.


Dijake prosimo, da preverite veljavnost sklenjenih obveznih zdravstvenih zavarovanj z SMS sporočilom  na številko, 031 771 009, v katerega zapišejo »ZZ in številka zdravstvene kartice« (primer: ZZ032822733), ali  na spletni strani ZZZRS:


Mape z obrazci za Poročila o delu oz. delavniške dnevnike tudi letos lahko kupite v šoli v fotokopirnici SONČEK (6 Eur/mapo) ali pa jih izpolnjujete v računalniški obliki na priloženih obrazcih ter jih natisnjene predložite v pregled mentorju v podjetju. NE POZABITE NA IZJAVO O SEZNANITVI z ukrepi za VPD in požarno varnost.

Obrazci v prilogi so namenjeni izpolnjevanju z računalnikom.


Za rezervacijo učnega mesta pri delodajalcu lahko v pisarni vodje šolskih delavnic dvignete obrazec: >NAJAVA UČNEGA MESTA<, katerega predložite v potrditev izbranemu delodajalcu vsaj mesec dni pred predvidenim začetkom opravljanja PUD. Izpolnjenega vrnete vsaj 2 tedna pred začetkom PUD koordinatorju PUD za pripravo pogodbe.

Vsa ostala navodila in dokumentacijo boste prejeli pred predvidenim začetkom PUD in opravili tudi testiranje iz Varstva pri delu.

Dokumentacijo (Napotnico/potrdilo o opravljenem PUD, Evidenca prisotnosti in delovna poročila za vsak teden PUD) o opravljenem PUD morate dijaki oddati v pisarni vodje delavnic organizatorjema Danijelu Veršiču ali Boštjanu Plajnšku najkasneje 2 tedna po zaključenem praktičnem usposabljanju.

Obilo novih uspehov v šoli in delovnih izkušenj ter zadovoljstva pri delu vam želimo!

Daniel Veršič in Boštjan Plajnšek2018-2019Praktično usposabljanje dijakov v šolskem letu 2018/2019 teče po ustaljenem konceptu in je opredeljeno po terminih v prilogi.


Dijake prosimo, da preverite veljavnost sklenjenih obveznih zdravstvenih zavarovanj z SMS sporočilom  na številko, 031 771 009, v katerega zapišejo »ZZ in številka zdravstvene kartice« (primer: ZZ032822733), ali  na spletni strani ZZZRS:


Mape z obrazci za Poročila o delu oz. delavniške dnevnike tudi letos lahko kupite v šoli v fotokopirnici SONČEK (6 Eur/mapo) ali pa jih izpolnjujete v računalniški obliki na priloženih obrazcih ter jih natisnjene predložite v pregled mentorju v podjetju. NE POZABITE NA IZJAVO O SEZNANITVI z ukrepi za VPD in požarno varnost.

Obrazci v prilogi so namenjeni izpolnjevanju z računalnikom.

 
Za rezervacijo učnega mesta pri delodajalcu lahko v pisarni vodje šolskih delavnic dvignete obrazec: >NAJAVA UČNEGA MESTA<, katerega predložite v potrditev izbranemu delodajalcu vsaj mesec dni pred predvidenim začetkom opravljanja PUD. Izpolnjenega vrnete vsaj 2 tedna pred začetkom PUD koordinatorju PUD za pripravo pogodbe.

Vsa ostala navodila in dokumentacijo boste prejeli pred predvidenim začetkom PUD in opravili tudi testiranje iz Varstva pri delu.

Dokumentacijo (Napotnico/potrdilo o opravljenem PUD, Evidenca prisotnosti in delovna poročila za vsak teden PUD) o opravljenem PUD morate dijaki oddati v pisarni vodje delavnic organizatorjema Branku Polancu najkasneje 2 tedna po zaključenem praktičnem usposabljanju.

Obilo novih uspehov v šoli in delovnih izkušenj ter zadovoljstva pri delu vam želimo!

Branko Polanec2016-2017Praktično usposabljanje dijakov v šolskem letu 2016 / 2017 ne bo bistveno spremenjeno in je opredeljeno po terminih v prilogi. Ostala je sprememba za dijake 3. letnikov SPI programov, ki imajo podaljšan PUD na 17 tednov – 646 ur do 6.1.2017. Razlog je prerazporeditev odprtega kurikula v izobraževalnih programih.


Dijake prosimo, da preverite veljavnost sklenjenih obveznih zdravstvenih zavarovanj z SMS sporočilom  na številko, 031 771 009, v katerega zapišejo »ZZ in številka zdravstvene« kartice« (primer: ZZ032822733), ali  na spletni strani ZZZRS:


Mape z obrazci za Poročila o delu oz. delavniške dnevnike tudi letos lahko kupite v šoli v fotokopirnici SONČEK (6 Eur/mapo) ali pa jih izpolnjujete v računalniški obliki na priloženih obrazcih ter jih natisnjene predložite v pregled mentorju v podjetju. NE POZABITE NA IZJAVO O SEZNANITVI z ukrepi za VPD in požarno varnost.


Za rezervacijo učnega mesta pri delodajalcu lahko v pisarni vodje šolskih delavnic dvignete obrazec: »NAJAVA UČNEGA MESTA«, katerega predložite v potrditev izbranemu delodajalcu vsaj mesec dni pred predvidenim začetkom opravljanja PUD. Izpolnjenega vrnete koordinatorju PUD za pripravo pogodbe.

Vsa ostala navodila in dokumentacijo boste prejeli pred predvidenim začetkom PUD in opravili tudi testiranje iz Varstva pri delu. 

Dokumentacijo (Napotnico/potrdilo o opravljenem PUD, Evidenca prisotnosti in delovna poročila za vsak teden PUD) o opravljenem PUD morate dijaki oddati v pisarni vodje delavnic organizatorjema Branku Polancu in Danielu Veršiču najkasneje 2 tedna po zaključenem praktičnem usposabljanju.

Obilo novih delovnih izkušenj in zadovoljstva pri delu vam želimo!


Branko Polanec,

Daniel Veršič,  koordinatorja PUD


 
2015-2016Praktično usposabljanje dijakov v podjetjih bo letos potekalo v podobnem konceptu, kot pretekla leta, po terminih v prilogi, kjer je sprememba za dijake 3. Letnikov SPI programov, ki imajo podaljšan PUD na 17 tednov do 8.1.2016. Razlog je prerazporeditev odprtega kurikula v izobraževalnem programu.

Dijake prosimo, da preverijo veljavnost sklenjenih obveznih zdravstvenih zavarovanj na spletni strani ZZZRS:in poskrbijo za mape z obrazci za Poročila o delu, ki jih tudi letos lahko kupijo v šoli pri organizatorju praktičnega pouka (6 Eur/mapo). Vsa navodila boste prejeli pred predvidenim začetkom PUD.

Dokumentacijo (Napotnico/potrdilo o opravljenem PUD, Evidenca prisotnosti in delovna poročila za vsak teden PUD) o opravljenem PUD morajo dijaki oddati v pisarni vodje delavnic organizatorjema Branku Polancu in Danielu Veršiču najkasneje 2 tedna po zaključenem praktičnem usposabljanju.

Obilo novih delovnih izkušenj in zadovoljstva pri delu vam želimo!

Branko Polanec, koordinator PUD2014-2015Praktično usposabljanje dijakov v podjetjih bo letos potekalo v enakem konceptu, kot pretekla leta, po terminih v prilogi. Dijake prosimo, da preverijo veljavnost sklenjenih obveznih zdravstvenih zavarovanj na spletni strani ZZZRS:


in poskrbijo za mape z obrazci za Poročila o delu, ki jih tudi letos lahko kupijo v šoli pri organizatorju praktičnega pouka (6 Eur/mapo). Vsa navodila boste prejeli pred predvidenim začetkom PUD.


2013-2014


PUD za dijake 1.E in 1.F se zaključuje 13. 6. 2014.

V tednu med 16. 6. in 19. 6. 2014 je organizatorjema, skladno z navodili, potrebno dostaviti:

-potrdila,

-evidence prisotnosti in

-poročila o delu z obrazcem s podatki o delodajalcu ter izjavo o seznanitvi z varnostjo in zdravjem pri delu ter požarno varnostjo.

Vse ocene morajo biti vpisane in zaključene v četrtek, 19.6. 2014 do 24.00 ure.
V tem šolskem letu Praktično usposabljanje z delom – PUD teče po ustaljenem redu in v priloženih terminih.

Dijaki lahko največ naredite za svoje zadovoljstvo na PUD, če sami ali s pomočjo staršev poiščete primernega delodajalca, podjetje ali obrtnika ter ga povprašate o možnostih za opravljanje PUD.

Dijaki 2. letnikov srednjega poklicnega in strokovnega  izobraževanja, ne pozabite na zdravniško potrdilo osebnega zdravnika o zdravstvenih sposobnostih in omejitvah ter ga oddajte razrednikom ali organizatorjem PUD.    

Preverite pa tudi veljavnost svojega dodatnega zdravstvenega zavarovanja na spletni strani ZZZRS

ali z SMS sporočilom na številko: 031 771 009

(Primer: SMS za osebo Jakob Moder z ZZZS številko 032822733 je: ZZ032822733).

V kolikor zavarovanje ni veljavno, na ZZZRS odnesite potrdilo o šolanju.

 

Po zaključku opravljanja PUD je potrebno oddati:

- NAPOTNICO-POTRDILO delodajalca o opravljenih obveznostih,

- EVIDENCO PRISOTNOSTI s popisom nalog in skupnim številom opravljenih ur, ki ne sme biti manjše od navedenega na napotnici,

- DELOVNA POROČILA, ki jih mora biti najmanj toliko, kot je število opravljenih tednov PUD.

Za vse informacije se lahko obrnete na organizatorja PUD na Strojni šoli v pisarni šol. delavnic:

Daniel Veršič (02 7871 725)

Branko Polanec (051 339 443)


2012-2013doc Termini_PUD_2012-2013-1

doc E_najava_ucnega_mesta_PUD-2_letniki

doc E_DNEVNIK-12-13_ostali_letniki _16_PRA_8_PUD

doc PUD_EVIDENCA_PRISOTNOSTI2010-2011
NUJNO za 3.a/1 in 3.a/2 !

Dijaki oddelkov 3.A1 in 3.A2 naj pred odhodom na PUD, ki se pričenja 3. 5. – 27. 5. 2011, natisnejo dokumenta:

Napotnica_tehniki_maj_2011, ga ročno izpolnijo s svojimi podatki in ga oddajo v podjetju prvi dan PUD-a,

Evidenca_prisotnosti_na_PUD, vanj izpišejo svoje ime na vrhu in ga nato sproti izpolnjujejo vse dni izvajanja PUD po datumih s kratkim zapisom aktivnosti na PUD in številom opravljenih ur (skupna vsota ne sme biti manjša od 152 ur/mesec).

V E-dnevnik prvi dan PUD-a skupaj s predstavnikom podjetja izpolnijo izjavo o Varnosti in zdravju pri delu in jo podpišejo,

Za vsak delovni teden izpolnijo eno delovno poročilo (skupaj 4) skladno z navodili za izdelavo poročil.

Dijaki, ki niso uspešno izpolnili testa iz Varnosti in zdravja pri delu v šoli, bodo testiranje ponovili v podjetju, ostalim čestitke za uspešno izkazano znanje !

Želimo vam veliko uspeha iz zadovoljstva pri nabiranju novih izkušenj !

Organizatorji PUDObvestilo za dijake izobraževalnih programov strojni in avtoservisni tehnik !

 • Za strojne in avtoservisne tehnike PTI sprejemamo predloge in najave učnih mest do 15. feb. 2011.

 • Do takrat nam dijaki dostavijo tudi kopijo zdravniškega potrdila o zdravstvenih sposobnosti oz. morebitnih omejitvah ter preverijo veljavnost sklenjenega zdravstvenega zavarovanja.

 • Razredniki bodo na predlaganih seznamih zbrali tudi EMŠO in davčne številke, ki so pogoj za sklenitev zavarovanja za primer nesreče pri delu v času PUD.

 • Za strojne tehnike SSI (3.A1 in 3.A2) bomo predloge in najave učnih mest ter zdravniška potrdila zbirali do 15. marca 2011.
 • Po teh datumih bomo poiskali preostala možna učna mesta pri delodajalcih za dijake, ki si niso uspeli sami najti delodajalca.

Pri iskanju delodajalcev naj vam bo vodilo, da bi na PUD naj spoznali:

 • - zahtevnejše postopke obdelave in storitev,
 • - računalniško podprto proizvodnjo in programiranje CNC strojev,
 • - računalniško risanje in izpolnjevanje dokumentacije,
 • - naročanje, dobavo in skladiščenje materiala,
 • - pripravo dela in tehnologijo dela in storitev,
 • - način izdelave kalkulacij in obračun stroškov dela ter materiala,
 • - vrste in stroški porabljene energije in morebitno pridobivanje le te za delovni proces.

Priporočilo za uspešno opravljen PUD je, da dijaki spoznajo vsaj tri od naštetih področij.

Za vse dodatne informacije, pa se lahko obrnete na organizatorja PUD:

Branko Polanec in Daniel Veršič

Želimo vam veliko uspeha pri tem delu izobraževanja !Praktično usposabljanje pri delodajalcih je obvezni del izobraževalnega programa pri vseh poklicnih in tehniških programih, ki ga bodo dijaki opravili pri delodajalcih s katerimi imajo podpisane individualne učne pogodbe, če pa teh nimajo, se lahko sami dogovorijo oz. povprašajo za informacijo pri katerem od podjetij ali obrtnikov, v šoli pa bomo poskrbeli za sklenitev pogodbe in ustreznih zavarovanj.
Želje in informacije dijaki ali starši sporočijo koordinatorju PUD na šoli, (Branko Polanec - šolske delavnice -
02 7871 725) najkasneje mesec dni pred predvidenim terminom, ki ga lahko najdete tu:


Šolska koletivna pogodba je dokument, s katerim šola in delodajalec dogovorita pogoje opravljanja PUD. Opredeljene pa so tudi pravice in obveznosti dijakov. Predlog pogodbe:
word_icon


Ena od obveznosti praktičnega izobraževanja v šoli in pri delodajalcu je tudi DELAVNIŠKI DNEVNIK, ki mora biti izdelan po navodilih in zbran v mapi. Lahko pa ga izpolnite tudi s pomočjo računalnika in izpisanega vstavite v zbirno mapo, kar vam omogoča naslednji obrazec:
word_icon


V primeru, da se dijak in delodajalec odločita za sklenitev individualne (vajeniške) učne pogodbe, s katero dogovorita vse podrobnosti praktičnega usposabljanja, lahko dijaki kupijo obrazec "INDIVIDUALNA UČNA POGODBA " v knjigarni, uporabijo spodnji obrazec, in ga izpišejo v 5 izvodih.
word_icon


Pogodbo mora potrditi tudi pristojna obrtna ali gospodarska zbornica v Ljubljani. Vse podrobnosti s tem pogodbenim razmerjem pa lahko najdete na spletnih straneh (dodali bi link na to spletno stran): OZS - IZOBRAŽEVANJE - SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE http://www.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=2131Na kocu pa še dejstvo, da je PUD vsebina, ki daje potrebne praktične veščine za poklic in ponuja povezavo z delodajalci za bodočo službo tistim, ki to želijo.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. številki 02 7871 725 ali v šolskih delavnicah - Branko Polanec.

Veliko lepega v tem šolskem letu in obilo uspeha vam želimo!
Za projektni teden vam je na voljo obrazec za delavniški dnevnik v elektronski obliki:
word_icon
Prisotni: 2 gostov