Skip to content
Nahajaš se: Domov arrow Izobraževanje odraslih
Izobraževanje odraslih

V izrednem izobraževanju izvajamo naslednje programe:

1. Program srednjega poklicnega izobraževanja SPI

Smeri poklicne izobrazbe: oblikovalec kovin orodjar, izdelovalec kovinskih konstrukcij, instalater strojnih instalacij, klepar krovec, metalurg, avtoserviser, avtokaroserist.

2. Program poklicno-tehniškega izobraževanja PTI (3 + 2) - strojni tehnik

3. Program srednjega strokovnega izobraževanja SSI - strojni tehnik

4. Program poklicno-tehniškega izobraževanja PTI (3 + 2) - avtoservisni tehnik

5. Program priprave za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije oziroma NPK:

- tečaj operater/ka na CNC stroju

- tečaj varilec/varilka (plamenski, ročno obločni, TIG)kakovost_izobrazevanja_odraslih_logo

6. Potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije

7. Razni tečaji in neformalna izobraževanja


Za vpis v začetek izobraževanja SPI, SSI, PTI je potrebno imeti:

- izpolnjeno in oddano prijavo za vpis (prejmete na šoli),

- plačan 1. obrok (vpisnino) 150 EUR ali sklenjeno pogodbo z delodajalcem ali zavodom za zaposlovanje o plačilu stroškov izobraževanja,

- kopijo spričevala 8. oziroma 9. razreda osnovne šole (original na vpogled),

- kopijo spričevala o končanem srednjem poklicnem izobraževanju (original na vpogled),

- kopije ostalih spričeval in dokumentov (original na vpogled),

- izpisek iz rojstne matične knjige,

- fotografijo 3 x 4 cm.

Informacije :

- tel. štev. 02/7871720 ali 02/7871723,

- št. GSM (051) 608 106

- e-mail: joze.trantura@guest.arnes.si ali strojnasola@scptuj.si