Skip to content
Nahajaš se:
Učitelji

..priimek in ime učitelja..

AVGUŠTIN JELKA

BEDENIK DANIJEL

BENKO FRANC

BEZJAK BARBARA

EMERŠIČ IVAN

FOŠNJAR JAKOB

GOJKOŠEK STANE

GORŠE PRIMOŽ

HOLC DUŠAN

HUMSKI FERDINAND

JESENEK GRAŠIČ ANJA

KOREZ ANTON

KOROŠEC ANTON

KOSEDNAR ZDENKA

KOSTANJEVEC STANKO

LAMPRET BOJAN

LAMUT JELKA

LEBEN DANILO

OBRAN NIKO

PETROVIČ ALEN

PETROVIČ ROMAN

PINTARIČ BORIS

PLAJNŠEK BOŠTJAN

PLANINC ZLATKA

POLANEC BRANKO

POTOČNIK JOŽEF

POTOČNIK MILENKO

PREVOLŠEK MARTIN

ŠEMRL MELITA

ŠTERBAL VINDIŠ JANJA

STEYER TANJA

ŠTUMERGAR ZLATKO

TRANTURA JOŽEF

VERŠIČ DANIEL

WINKLER DUŠAN

ZUPANIČ SLAVKO

..poučuje predmet..

NAR, KEM, BIO

PRA

PRA

SLO

MAT

strokovna teorija

strokovna teorija

ŠVZ

vodja delavnic

strokovna teorija

ravnateljica, FIZ

strokovna teorija

strokovna teorija

strokovna teorija

PRA

strokovna teorija

SLO

PRA

PRA

strokovna teorija

PRA

PRA

PRA, PUD

SLO, NEM

PRA

PRA

ŠVZ

PRA

MAT

ZGO, GEO

ANG

PRA

strokovna teorija

PRA

strokovna teorija

strokovna teorija