Skip to content

Praktično usposabljanje – PUD

2020-2021

Koordinatorja PUD-a:

  • Veršič Daniel, 
  • Boštjan Plajnšek.

Termini so dosegljivi v LDN (zavihek “Ostalo -> Splošne informacije”).

2019-2020

Praktično usposabljanje dijakov v šolskem letu 2018/2019 teče po ustaljenem konceptu in je opredeljeno po terminih v prilogi.

Dijake prosimo, da preverite veljavnost sklenjenih obveznih zdravstvenih zavarovanj z SMS sporočilom na številko, 031 771 009, v katerega zapišejo »ZZ in številka zdravstvene kartice« (primer: ZZ032822733), ali na spletni strani ZZZRS:

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/sms_navodila

Mape z obrazci za Poročila o delu oz. delavniške dnevnike tudi letos lahko kupite v šoli v fotokopirnici SONČEK (6 Eur/mapo) ali pa jih izpolnjujete v računalniški obliki na priloženih obrazcih ter jih natisnjene predložite v pregled mentorju v podjetju. NE POZABITE NA IZJAVO O SEZNANITVI z ukrepi za VPD in požarno varnost.

Obrazci v prilogi so namenjeni izpolnjevanju z računalnikom.

Za rezervacijo učnega mesta pri delodajalcu lahko v pisarni vodje šolskih delavnic dvignete obrazec: >NAJAVA UČNEGA MESTA<, katerega predložite v potrditev izbranemu delodajalcu vsaj mesec dni pred predvidenim začetkom opravljanja PUD. Izpolnjenega vrnete vsaj 2 tedna pred začetkom PUD koordinatorju PUD za pripravo pogodbe.

Vsa ostala navodila in dokumentacijo boste prejeli pred predvidenim začetkom PUD in opravili tudi testiranje iz Varstva pri delu.

Dokumentacijo (Napotnico/potrdilo o opravljenem PUD, Evidenca prisotnosti in delovna poročila za vsak teden PUD) o opravljenem PUD morate dijaki oddati v pisarni vodje delavnic organizatorjema Danijelu Veršiču ali Boštjanu Plajnšku najkasneje 2 tedna po zaključenem praktičnem usposabljanju.

Obilo novih uspehov v šoli in delovnih izkušenj ter zadovoljstva pri delu vam želimo!

Daniel Veršič in Boštjan Plajnšek