MALICA V ŠOL. L. 2022/23

Za informacije v zvezi z malico se obrnite na ga. Dragico Zorko.

dragica.zorko@scptuj.si

02 / 787 17 00

Malica za dijake Strojne šole poteka med 9.35 in 10.05, v času praktičnega pouka pa med 10.00 in 10.30.