Skip to content

Izobraževanje odraslih

Informacije in kontakt

Dragica Zorko,
e-pošta: dragica.zorko@scptuj.si
tel.: +386 (0)2 787 17 00  ,  mob.: +386 (0)51 608 106

V izrednem izobraževanju izvajamo naslednje programe:

 1. Program srednjega poklicnega izobraževanja SPI
  1. Smeri poklicne izobrazbe:
   1. oblikovalec kovin– orodjar,
   2. izdelovalec kovinskih konstrukcij,
   3. instalater strojnih instalacij,
   4. klepar – krovec,
   5. metalurg,
   6. avtoserviser,
   7. avtokaroserist.
 2. Program poklicno-tehniškega izobraževanja PTI (3 + 2) – strojni tehnik
 3. Program srednjega strokovnega izobraževanja SSI – strojni tehnik
 4. Program poklicno-tehniškega izobraževanja PTI
  1. (3 + 2) – avtoservisni tehnik
 5. Program priprave za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije oziroma NPK:
  1. tečaj operater/ka na CNC stroju.
  2. tečaj varilec/varilka (plamenski, ročno obločni, TIG).

 6. Potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije
 7. Razni tečaji in neformalna izobraževanja

Za vpis v začetek izobraževanja SPI, SSI, PTI je potrebno imeti:

 1. izpolnjeno in oddano prijavo za vpis (prejmete na šoli),
 2. plačan 1. obrok (vpisnino) 150 EUR ali sklenjeno pogodbo z delodajalcem ali zavodom za zaposlovanje o plačilu stroškov izobraževanja,
 3. kopijo spričevala 8. oziroma 9. razreda osnovne šole (original na vpogled),
 4. kopijo spričevala o končanem srednjem poklicnem izobraževanju (original na vpogled),
 5. kopije ostalih spričeval in dokumentov (original na vpogled),
 6. izpisek iz rojstne matične knjige,
 7. fotografijo 3 x 4 cm.