Skip to content

Avtoservisni tehnik

Poklicno tehniško izobraževanje

Izvaja diagnosticiranje in računalniške simulacije, vodi avtoservisno dejavnost. 

Pogoji za vpis

Končano srednje poklicno izobraževanje in pridobljen eden od nazivov v skladu z Razpisom za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2022/23.

Trajanje

2 leti.

Možnost nadaljnega izobraževanja

V višješolskih in visokošolskih študijskih programih ter nekaterih univerzitetnih z opravljenim dodatnim izpitom iz maturitetnega programa.

Predmetnik

Skip to content