Skip to content

Strojni tehnik (PTI)

Poklicno tehniško izobraževanje

Programira računalniško krmiljene stroje, vodi proizvodne obrate, sodeluje v procesu konstruiranja in projektiranja.

Pogoji za vpis

Končano srednje poklicno izobraževanje in pridobljen eden od nazivov v skladu z Razpisom za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2022/23.

Trajanje

2 leti.

Možnost nadaljnega izobraževanja

V višješolskih in visokošolskih študijskih programih ter nekaterih univerzitetnih z opravljenim dodatnim izpitom iz maturitetnega programa.

Predmetnik

Skip to content