Skip to content

Izobraževanje odraslih

Informacije in kontakt

Maja Glaser Bedenik,
e-pošta: maja.glaserbedenik@scptuj.si
tel.: +386 (0) 2 787 17 23 ali mobi: +386 (0)51 608 106

Slavko Zupanič,
e-pošta: slavko.zupanic@scptuj.si
tel.: +386 (0) 2 787 17 23 ali mobi: +386 (0)41 603 923

V izrednem izobraževanju izvajamo naslednje programe:

 1. Program srednjega poklicnega izobraževanja SPI
  1. Smeri poklicne izobrazbe:
   1. oblikovalec kovin– orodjar,
   2. izdelovalec kovinskih konstrukcij,
   3. instalater strojnih instalacij,
   4. klepar – krovec,
   5. metalurg,
   6. avtoserviser,
   7. avtokaroserist.
 2. Program poklicno-tehniškega izobraževanja PTI (3 + 2) – strojni tehnik
 3. Program srednjega strokovnega izobraževanja SSI – strojni tehnik
 4. Program poklicno-tehniškega izobraževanja PTI
  1. (3 + 2) – avtoservisni tehnik
 5. Razni tečaji in neformalna izobraževanja

Za vpis v začetek izobraževanja SPI, SSI, PTI je potrebno imeti:

 1. izpolnjeno in oddano prijavo za vpis (prejmete na šoli),
 2. kopijo spričevala 8. oziroma 9. razreda osnovne šole (original na vpogled),
 3. kopijo spričevala o končanem srednjem poklicnem izobraževanju (original na vpogled),
 4. kopije ostalih spričeval in dokumentov (original na vpogled).

Udeleženec izobraževanja bo prispevke za izobraževanje po pogodbi izvajalcu plačal tako, da bo poravnal zneske:

 1. Vpisnina izobraževanja 300,00 EUR za eno šolsko leto
 2. Za izpite ( predmetni, dopolnilni, popravni ) v višini 90,00 EUR
 3. Za predmet zaključnega izpita v višini 90 EUR, zaključni izpit v celoti 180,00 EUR
 4. Za predmet poklicne mature v višini 90,00 EUR, poklicna matura v celoti 350,00 EUR
 5. Program srednjega poklicnega izobraževanja SPI v višini 3.000,00 EUR
 6. Program srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja SSI v višini 3.450,00 EUR
 7. Program poklicno tehniškega izobraževanja PTI v višini 2.200,00 EUR
Skip to content