Skip to content

Strojni tehnik

Srednje strokovno izobraževanje

Programira računalniško krmiljene stroje, vodi proizvodne obrate, sodeluje v procesu kunstruiranja in projektiranja.

Pogoji za vpis

Končana OŠ ali nižje poklicno izobraževanje.

Trajanje

4 leta.

Možnost nadaljnega izobraževanja

V višješolskih in visokošolskih študijskih programih ter nekaterih univerzitetnih z opravljenim dodatnim izpitom iz maturitetnega programa.

Predmetnik

Skip to content