Skip to content

Praktično usposabljanje – PUD

Organizator praktičnega usposabljanja pri delodajalcu

Boštjan Plajnšek, prof.,
e-pošta: bostjan.plajnsek@scptuj.si
tel.: +386 (0) 2 787 17 25
mobitel: +386 (0)41 446 548

Dijake prosimo, da preverite veljavnost sklenjenih obveznih zdravstvenih zavarovanj z SMS sporočilom na številko, 031 771 009, v katerega zapišejo »ZZ in številka zdravstvene kartice« (primer: ZZ032822733), ali na spletni strani ZZZRS:

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/sms_navodila

Mape z obrazci za Poročila o delu oz. delavniške dnevnike tudi letos lahko kupite v šoli v fotokopirnici SONČEK (6 Eur/mapo) ali pa jih izpolnjujete v računalniški obliki na priloženih obrazcih ter jih natisnjene predložite v pregled mentorju v podjetju. NE POZABITE NA IZJAVO O SEZNANITVI z ukrepi za VPD in požarno varnost.

Obrazci v prilogi so namenjeni izpolnjevanju z računalnikom.

Za rezervacijo učnega mesta pri delodajalcu lahko v pisarni vodje šolskih delavnic dvignete obrazec: >NAJAVA UČNEGA MESTA<, katerega predložite v potrditev izbranemu delodajalcu vsaj mesec dni pred predvidenim začetkom opravljanja PUD. Izpolnjenega vrnete vsaj 2 tedna pred začetkom PUD koordinatorju PUD za pripravo pogodbe.

Vsa ostala navodila in dokumentacijo boste prejeli pred predvidenim začetkom PUD in opravili tudi testiranje iz Varstva pri delu.

Dokumentacijo (Napotnico/potrdilo o opravljenem PUD, Evidenca prisotnosti in delovna poročila za vsak teden PUD) o opravljenem PUD morate dijaki oddati v pisarni vodje delavnic organizatorju Boštjanu Plajnšku najkasneje 2 tedna po zaključenem praktičnem usposabljanju.

Obilo novih uspehov v šoli in delovnih izkušenj ter zadovoljstva pri delu vam želim!

Boštjan Plajnšek

Skip to content