Skip to content

Klepar – krovec

Srednje poklicno izobraževanje

Izdeluje in namešča strešne konstrukcije, žlebove, obrobe, elemente prezračevalnih naprav ter pokriva strehe z različnimi kritinami.

Pogoji za vpis

Končana OŠ ali nižje poklicno izobraževanje.

Trajanje

3 leta.

Možnost nadaljnega izobraževanja

V programu poklicnega tehniškega izobraževanja – v skladu z razpisnimi pogoji.

Predmetnik