Skip to content

Vajeništvo

Koordinator na šoli

Branko Polanec,
e-pošta: branko.polanec@scptuj.si
tel.: +386 (0) 2 787 17 00; GSM +386 (0)51 339 443

Vajeništvo je oblika srednjega poklicnega izobraževanja, v kateri se dijak/vajenec najmanj 50 % časa izobražuje na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu. V prilogi lahko kratke informacije najdete tudi v letaku o vajeništvu.

Kandidat za vajeništvo, bodoči vajenec se vpiše v izbrani izobraževalni program in na izbrano šolo po enakem postopku kot drugi dijaki. Poleg tega kandidat za vajeništvo z izbranim podjetjem sklene pogodbo o vajeništvu za vsa 3 leta izobraževanja. Prosta učna mesta kandidati lahko poiščejo v Centralnem registru učnih mest.

Vajenec se v podjetju usposablja pod vodstvom mentorja. Šola v sodelovanju z mentorjem za posameznega vajenca pripravi načrt izvajanja vajeništva – NIV, v katerem je med drugim opredeljena časovna razporeditev izobraževanja v šoli in usposabljanja v podjetju ter pripadajoči učni cilji.

Za čas praktičnega usposabljanja z delom v podjetju vajenec prejema vajeniško nagrado. V drugem letniku pristopi k vmesnemu preizkusu, ob zaključku izobraževanja pa opravlja zaključni izpit.

Podrobnejše informacije o vajeniški obliki izobraževanja predstavljamo v publikacijah:

Na Strojni šoli Ptuj izvajamo naslednje izobraževalne programe :

  • Avtoserviser
  • Avtokaroserist
  • Klepar-krovec
  • Inštalater strojnih inštalacij
  • Izdelovalec kovinskih konstrukcij
  • Oblikovalec kovin – orodjar.

Za informacije o sklepanju pogodbe o vajeništvu ter koordiniranje aktivnosti vajencev in delodajalcev s šolo je zadolžen koordinator vajeništva, Branko Polanec ki pripravlja tudi načrte izvajanja vajeništva – NIV.

Ocenjevanje strokovnih modulov vajencev bodo izvajali njihovi mentorji pri delodajalcih, s katerimi imajo podpisane pogodbe, s pomočjo ocenjevalnih listov za posamezne module, evidentiranje ocen v redovalnico pa bo opravljal koordinator vajeništva. Ocenjevalni listi so priloga NIV.

Skip to content