Skip to content

Štipendije, bodoči študij in trg dela

Praksa 2022-Ptuj1

Ljudska univerza Ormož s partnerjem Občino Ormož izvaja projekt Mentorstvo za mlade, s katerim želimo omogočiti mladim, dijakom in študentom, ki imajo stalno prebivališče na območju UE Ormož, da v mesecu juliju pridobijo izkušnje s praktičnim usposabljanjem na delovnem mestu pod vodstvom mentorja, ki jih bo pri delu kvalitetno usmerjal.

Pri tem sodelujemo z različnimi podjetji in javni zavodi, ki so se odločili za sodelovanje. Dve izmed podjetij sta tudi Komunalno podjetje Ormož d.o.o. in Avtocenter Ormož d.o.o., ki bi z veseljem sprejeli dijaka ali študenta (M/Ž) v mentorski sistem.

S tem e-sporočilom vas želim spodbuditi, da obvestite dijake, ki obiskujejo Strojno šolo in so doma na območju UE Ormož, da izkoristijo priložnost za počitniško delo pod vodstvom mentorja, se seznanijo z možnostmi dela v domačem kraju in vzpostavijo nova poznanstva, ki jim bodo prišla prav tudi v prihodnosti.

Javni poziv je objavljen na https://www.ormoz.si/objava/639140.

Prijava poteka preko Google obrazca: 

Pri podjetju W-metaltech iz Brega pri Majšperku iščejo perspektivne bodoče sodelavce za svoj tim, ki bi rastli skupaj z njimi. Za več informacij si oglejte priložen letak, vtipkajte www.w-metaltech.com ali jih kontaktirajte na office@w-metaltech.com oz. 031 321 481