Skip to content

Vodja praktičnega uposabljanja – PUD

Strojna šola Ptuj

Vodja praktičnega usposabljanja pri delodajalcu

Boštjan Plajnšek, prof.,
e-pošta: bostjan.plansek@scptuj.si
tel.: +386 (0) 2 787 17 25
mobitel: +386 (0)41 446 548